Pēdējā atjaunošana  30.08.2023.

 

Lielā vasaras izstāde 2023

Mūsdienu latviešu glezniecība

2023. gada jūlijs-oktobris

 

 

 

 

Atkal aicina «Lielā vasaras izstāde»
 

Galerijā «Mans’s», kā katru vasaru, skatāma plaša mūsdienu latviešu glezniecības ekspozīcija «Lielā vasaras izstāde 2023». Sākusies mazliet vēlāk nekā parasti, tā, tradicionāli atrādoties arī pilsētas svētku viesiem, turpināsies līdz pat okrobrim.
Galerijas direktors un īpašnieks Uldis Čamans stāsta: – Arī šīs izstādes centrā ir glezniecības korifeji – Inta Celmiņa, Maija Tabaka, Helēna un Ivars Heinrihsoni, Vija Zariņa, Anita Meldere, Kristaps un Kaspars Zariņi, Laima Eglīte. Ar šiem māksliniekiem sadarbojamies jau no pašiem galerijas pirmsākumiem. Ap viņiem tad arī veidojas pārējā ekspozīcija. Aicinu skatītājus novērtēt Ditas Lūses gaism­ēnu spēles, Otto Zitmaņa, Ramina Nafikova un Artura Akopjana provokatīvos darbus, Zanes Lūses humora pilnās gleznas, Elizabetes Melbār­zdes aplikāciju tehnikā veidoto «Princesi» un Zanes Balodes filigrānās krāsu pārejas.
Vairāki darbi ir no ie­priekšējām galerijas izstādēm. Vēl skatāmas vairākas Neonnillas Medvedevas, Alda Dobenberga un Kaspara Perska gleznas. Vie­tējos māksliniekus pārstāv Ruta Štelmahere un Mētra Daume.
Šoreiz mazāk ir Ulda Čamana gleznojumu, jo mākslinieks gatavojas personālizstādei Marka Rotko centrā Daugavpilī.
Savukārt galerijas otrajā stāvā ir apskatāmi leģendārās mākslinieces Birutas Baumanes darbi, kā arī Andra Vēža porcelāns.
Carams, ka izstādes apmeklētāji novērtēs to milzīgo darbu, kas ir ieguldīts gan loģistikā, gan iekārtojot plašo ekspozīciju, un atcerēsies Džemas Skulmes vārdus: «Māksla ir dvēseles, sirds, prāta, skaistuma, mīlestības samezglojums. Un visa veida cilvēka tieksmju skaistākais darinājums, kas var eksistēt pilīgi patstāvīgi paralēli kokiem, putniem...»

 

J. Akmeņkalns
 

 

 

 

 

 

Ieskats izstādē

 

                  

 

         

 

                  

 

     

 

                  

 

                  

 

       

 

             

 

            

 

    

 

                      

 

    

 

    

 

   

 

              

 

         

 

    

 

    

 

       

 

   

 

        

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Izstādes darbi

 

   

1. Vija Zariņa. Rozā gaisma. a/e, 115x190, 2022.            Rozā gaisma. Fragmenti             

 

        

 Rozā gaisma. Fragments   2. Vija Zariņa. Meža kods. a/e, 110x110, 2016.    3. Vija Zariņa. Mēness gaisma. 110x110. 

                                                                                                                                                                        4. Laima Eglīte. Tango. a/e, 130x89, 2017.    

 

         

5. Laima Eglīte. Starpbrīdis. a/e, 130x160, 2023.               Laima Eglīte. Starpbrīdis.  Fragmenti

 

              

Laima Eglīte. Starpbrīdis.  Fragments.          6. Laima Eglīte. Zils. a/e, 145x130, 1996.-1999.  7. Laima Eglīte. Mīlētāji. a/e, 24x18, 2023.

                                                                                                                                    8. Kalvis Zuters. Dārzs ar septiņiem kokiem. a/e, 67x100, 2016.

 

         

9. Kalvis Zuters. 16 spārni. a/e, 45x40, 2017.  10. Zane Lūse. Princis baltā zirgā. a/e, 50x55, 2021.  11. Zane Lūse. Divas bites. a/e, 55x60, 2022.

12. Zane Lūse. Taurenis, a/e, 50x40, 2020.

 

        

13. Arturs Akopjans. Krēsla. a/e, 2023., 89x140,   14. Ramins Nafikovs. Ice. 82x136, 2023.            15. Ramins Nafikovs. Lilija. 60x85, k/e, 2023.

 

         

16. Andris Vītoliņš. Fundamentum II. a/e, 75x55, 2016.  17. Andris Vītoliņš. Fundamentum I. a/e, 75x55, 2016. 

18. Aleksejs Naumovs. Portugāle. a/a, 89x116, 2023.     19. Aleksejs Naumovs. Spānija. a/a, 80x100, 2022. 

 

      

20. Aleksejs Naumovs.  Canet. a/a, 70x100, 2022.   21. Edvards Grūbe. Noskaņa. a/e, 70x100, 2022.  22. Edvargs Grūbe. Lietus. a/e, 60x80, 2021.

 

       

23. Kaspars Zariņš. Atvasara. 2023., a/e, 150x200.    Kaspars Zariņš. Atvasara.  Fragmenti

 

          

24. Kaspars Zariņš. Hortenzijas. a/e, 60x60, 2023.   25. Kaspars Zariņš. Dārza stūrītis. a/e, 60x60, 2023.  

26. Daiga Krūze. Guļammaiss. a/e, 42x54, 2023.     27.  Daiga Krūze. Dārzā. a/e, 42x54, 2018.

 

         

28.Dagne Ventiņa. Ziedu lasītājas. a/e, 60x80, 2023.   29.Madara Neikena. Pļava. a/e,60x80, 2018.  30.Irēna Lūse. Pasakainā daba I. 2022. a/e, 60x80

 

            

31.Irēna Lūse. Pasakainā daba II. 2022. a/e, 60x80   32. Helēna Heinrihsone. Aizmigusī. a/e, 85x100, 2023. 

33. Helēna Heinrihsone. Baltā. a/e, 90x70, 2023.  34. Helēna Heinrihsone. Sarkanā jūra. a/e, 150x130, 2004. 

 

        

Helēna Heinrihsone. Sarkanā jūra. Fragmenti                                                           35. Helēna Heinrihsone.  Gladiolas. a/e, 150x120, 2016.

 

       

36. Helēna Heinrihsone. Notikumi I. a/e, 170x163, 2005.    Helēna Heinrihsone. Notikumi I. Fragmenti

 

           

37. Helēna Heinrihsone. Notikumi II. a/e, 170x150, 2007.    Helēna Heinrihsone. Notikumi II. Fragmenti

 

            

38. Helēna Heinrihsone. Pušķis. a/e, 150x100, 2011.    39.  Helēna Heinrihsone. Sieviete roze. a/e, 90x70, 2017.  

40. Helēna Heinrihsone. Mute. a/e, 40x50, 20209.    41. Ivars Heinrihsons. Kustība. a/e, 100x50, 2021. 

 

        

42. Ivars Heinrihsons. Līniju zirgs I. a/e, 116x73, 2019.  43. Ivars Heinrihsons. Līniju zirgs II. a/e, 116x73, 2019. 

44. Ivars Heinrihsons. Zirgi. a/e, 120x90, 2017.   45. Ivars Heinrihsons. Zirga galva. a/e, 60x80, 2011.

 

            

46. Ivars Heinrihsons. Melnie zirgi. a/e, 130x150, 2009.  47. Ivars Heinrihsons. Līnijas kods. a/e, 150x120, 2017.

48.Māris Upzars. Nedaudz klusāk. a/e, 120x100, 2019.  49. Māris Upzars. Atgriešanās. a/e, 120x100, 2019.  

 

              

50.Māris Upzars. Mierinājums. a/e, 100x100, 2017.  51. Kālvis Zālītis. Dantes Paolo & Francesca.  a/e, 145x100, 2023.         Fragmenti

 

                   

Kālvis Zālītis. Dantes Paolo & Francesca. Fragmenti                                                                           52. Madara Gulbis. Ezers. a/e, 100x120, 2023.

 

                    

53. Anita Meldere. Ziema atkāpjas. a/e, 150x120, 2019.  54. Anita Meldere. Zīmes sniegā III. a/e, 150x120, 2019. 

55. Anita Meldere. Uguns puķe. a/e, 150x120, 2019.   56. Anita Meldere. Enerģiju apmaiņa I. a/e, 150x120, 2019.

 

               

57. Anita Meldera. Zīmes sniegā I. a/e, 120x150, 2019.  58. Anita Meldere. Zīmes sniegā II. a/e, 120x150, 2019. 

59. Anita Meldere. Mirklis. a/e, 120x120, 2022.  

 

         

60.  Anita Meldere. Enerģiju apmaiņa I. a/e, 120x150, 2019.  61. Anita Meldere. Uzvaras garša. 2022., a/e, 120x100. 

62. Anita Meldere. Mirklis. a/e, 120x120, 2022.  63. Anita Meldere. Saldā mīlestība. a/e, 100x100, 2017.

 

         

64. Anita Meldere. Flokši zied. a/e, 100x120, 2017.    65. Kristaps Zariņš.Arktikā. a/e, 200x100, 2022.    Arktikā. Fragmenti.

 

        

Arktikā. Fragmenti.        66. Elizabete Melbārzde. Princese. a/j.t., 180x60, 2023.    Princese. Fragmenti

 

            

67. Maija Nora Tabaka. Rūta un Santa. a/e, 145x95, 2009.    Rūta un Santa. Fragmenti

 

               

68. Maija Nora Tabaka. Mazulis. a/e, 106x137, 2003.    Mazulis. Fragmenti.

 

          

69. Maija Nora Tabaka. Nepazīstamais. a/e, 60x80, 2017.   70.  Maija Nora Tabaka.  Ikebana. a/e, 60x70, 2011. 

71.  Maija Nora Tabaka. Muzikanti. a/e, 60x80, 2022.

 

        

72. Maija Nora Tabaka. Venēcija. a/e, 80x60, 2022.   73. Maija Nora Tabaka. Tautas svētki. a/e, 80x120, 2003.  

74. Maija Nora Tabaka. Parks I. a/e, 60x80, 2013.  

 

              

75. Maija Nora Tabaka. Āzis. a/e, 100x100, 2012.   76. Zane Balode. Pāreja I. a/k, 50x30, 2021.   77. Zane Balode. Pāreja II. a/k, 50x30, 2021.

78. Elga Grīnvalde. Enerģija I. a/e, 100x100, 2023. 

 

     

Elga Grīnvalde. Enerģija I. Fragmenti

 

       

79. Elga Grīnvalde. Enerģija II. a/e, 100x100, 2023.    Elga Grīnvalde. Enerģija II. Fragmenti

 

 

                 

Elga Grīnvalde. Enerģija II. Fragments      80. Dita Lūse. Dienvidu vējš. a/e, 125x100, 2016.     81. Dita Lūse. Jūras tuvums. a/e, 120x90, 2020.

82. Dita Lūse. Tikšanās ielas kafejnīcā.  a/e, 90x80, 2018.

 

         

83. Dita Lūse. Saule klosterī. a/e, 80x80, 2018.   84. Mētra Daume. Pēc vētras. a/e, 1--x140, 2023. 

85. Tatjana Krivenkova. Rasas punkts I. a/e, 80x60, 2016.     86. Tatjana Krivenkova. Rasas punkts II. a/e, 80x80, 2016.

 

      

87. Tatjana Krivenkova. Ilgas I. a/e, 40x60, 2019.    88. Tatjana Krivenkova. Ilgas II. a/e, 40x60, 2019.  89. Ilgvars Zalāns. Ziedi. a/e, 50x40, 2017.

 

         

90. Ilgvars Zalāns. Totēms I. a/e, 50x40, 2022.   91.Ilgvars Zalāns.Totēms II. a/e, 50x40, 2022.  92.Ilgvars Zalāns. Dzimtas motīvs. a/e, 60x90, 2023.

93. Ilgvars Zalāns.Karpati. a/e, 100x100, 2023.

 

           

94. Ilgvars Zalāns. Tālāk. a/e, 150x120, 2023.    95. Otto Zitmanis. Desmitgades plāns. a/a, 100x120, 2020.

96. Otto Zitmanis. Kad par daudz. 100x120, 2019.

 

     

97. Sabīne Līva. Pūt vējiņi! a/e, 72x235, 2023.                                                                                                     Pūt vējiņi! Fragments

 

      

  Pūt vējiņi! Fragments                           98. Sabīne Līva. Skatuve. a/e, 91x182, 2023.    

  99. Ruta Štelmahere. Lieli ūdeņi nevar apdzēst mīlestību. a/e, 115x100, 2023.

 

                        

100. Ilze Preisa. Dievietes portrets. a/e, 120x80, 2023.     101. Ilze Preisa. Karstā vasara. a/e, 120x80, 2023.

102. Jana Nesteroviča. Ar kaķi. a/e, 80x80, 2023.    103. Kristīne Rubene. Lilijas. a/e, 60x60, 2023.

 

                        

104. Kristīne Rubene. Zemenes I.  k/e, 20x14, 2023.    Zemenes. Fragments.  105. Kristīne Rubene. Zemene II. k/e, diam. 20, 2023.

106. Rudīte Dreimane. Roze. a/e, 35x27, 2022.

 

     

107. Gita Palma. Dārzā. a/e, 60x90, 2023.   108. Gita Palma. Melanholija. a/e, 50x40, 2023.   109. Gita Palma. Plaukts. a/e, 40x40, 2021.

110. Rasa Šulca. Paradokss I. a/e, 50x70, 2020. 

 

             

111. Rasa Šulca. Paradokss II. a/e, 50x70, 2020.    112. Kārlis Siliņš. Jūra. Nakts. a/e, 40x50, 2018.  

113. Kārlis Dobrājs. Ābolu laiks. a/e, 54x46, 2022.   114. Kārlis Dobrājs. Ziedi. a/e, 49x44, 2022.

 

             

115.Inta Celmiņa. Logs. a/e, 100x80, 2022.   116. Inta Celmiņa. Mēness. a/e, 80x100, 2022.   117. Inta Celmiņa. Mijkrēslis. a/e, 80x100, 2022.

 

          

118. Inta Celmiņa. Rudens. a/e, 80x80, 2022.   119.Inta Celmiņa. Stikla ziedi. a/e, 80x80, 2023.  120.Inta Celmiņa. Ceriņu laiks. a/e, a/e, 70x100, 2023.

121. Inta Celmiņa. Princese. 74x65, 2018.

 

        

122. Inta Celmiņa. Mēness. a/e, 80x60, 2023.   123. Inta Celmiņa. Rozes. a/e, 80x609, 2022.   124. Inta Celmiņa. Saulespuķes. a/e, 80x60, 2022.

125. Inta Celmiņa. Peonijas. a/e, 80x60, 2023.  126. Inta Celmiņa. Lilija. a/e, 70x50, 2023.

 

           

127. Inta Celmiņa. Orhideja. a/e, 70x50, 2023.   128. Inta Celmiņa. Ziedi. a/e, 60x50, 2023.    129. Inta Celmiņa. Rozes. a/e, 60x40, 2023.

130. Inta Celmiņa. Rozes. a/e, 60x40, 2023.    131. Inta Celmiņa. Ceriņi. a/e, 60x60, 2023.

 

        

132. Inta Celmiņa. Ceriņi. a/e, 560x50, 2023.   133. Ērika Kumerova. Biķeris. a/e, 80x100, 2022.  134. Ērika Kumerova. Slēpnis. a/e, 80x100, 2022.

135. Justīne Lūce. Rīts Venēcijā. a/e, 80x80, 2021.

 

                      

136. Dagnija Čerevičņika. PIlsētā. a/e, 70x60, 2023.  137.Dagnija Čerevičņika. Ainava. a/e, 60x50, 2018. 

138. Ilgvars Zalāns. Krāsainā ainava. a/e, 60x50, 2022.    139. Juta Policja. Kūsiņš. a/e, 100x60, 2016.

 

         

140. Agnija Ģērmane. Uguns spēles. a/e, 100x100, 2021.  141. Agnija Ģērmane. Viga. a/e, 100x100, 2021. 

142. Agnija Ģērmane. Vakars uz ezera. a/e, 73x92, 2022.    143. Aiva Žūriņa. Trakā Grieta. p/z, 70x50, 2023.

 

             

144. Anna Heinrihsone. Pikniks I. a/e, 40x35, 2014.   145. Anna Heinrihsone. Pikniks II. a/e, 40x35, 2014. 

146. Anna Heinrihsone.Krūmi. a/e, 40x30, 2012.   147.  Anna Heinrihsone.Skaties. a/e, 30x24, 2019. 

 

        

148. Anna Heinrihsone. Skaties uz mani. a/e, 30x24, 2019.  149. Sandra Strēle. Figūras. p/a, 30x40, 2015. 

150. Ilze Laizāne. Vasara I.a/e, 60x60, 2021.  151. Ilze Laizāne. Vasara II. a/e, 60x60, 2021.

 

        

152. Ilze Laizāne. Kosmiskais kronis. a/e, diam. 60, 2021.   153. Ilze Laizāne. Kronis. a/e, diam. 60, 2021. 

154. Ilze Laizāne. Trauks ar ausīm. a/e, 50x50, 2020.   155. Andra Otto-Hvoinska. Dārzs pie upes. a/e, 60x50, 2022.

 

                

156. Andra Otto-Hvoinska. Ziemas romantika. a/e, 49x34, 2016.   157.  Vita Jurjāne. Taka. a/e, 70x50, 2023.  158. Vita Jurjāne. Purvs. 70x50, 2023.

159. Vita Jurjāne. Baltegles. a/e, 70x50, 2022.  160. Vita Jurjāne. Dārzs. a/e, 70x50, 2023.

 

      

161. Vita Jurjāne. Pie jūras. a/e, 50x70, 2023.   162.  Vita Jurjāne. Pavasaris.a/e, 50x70, 2023.    163. Inese Sudare. Tējkanna. a/e, 30x40, 2013.

 

           

164. Signe Vanadziņa. Kas esi tu?   a/e, 20x20, 2022.   165. Signe Vanadziņa. Dārzā. a/e, 20x20, 2019.

166. Signe Vanadziņa. Miers. a/e, 20x20, 2019.  167. Maija Graudiņa. Kompozīcija. a/e, diam 20, 2023. 

 

         

168. Maija Graudiņa. Zaķraitnīte. a/e, 30x30, 2018.  169. Saldā mīlestība. a/e, 80x60, 2023. 

170. Maija Graudiņa. Pirmais sniegs. a/e, 40x40, 2023.  171. Linda Kozule. Puķuzirnīši. a/e, 40x40, 2023.

 

            

172. Anna Silabrama. Vēlais pavasaris. a/e, 50x40, 2019.  173. Anna Silabrama. Vasarā. a/e, 40x40, 2019.

174. Anna Silabrama. Lilija. a/e, 30x24, 2018.   175.  Una Lekuze. Ziedi. a/e, diem. 40, 2023.  

 

           

176. Jānis Anmanis. Noskaņa. a/e, 30x30, 2022.   177. Jānis Anmanis. Parkā. a/e, 30x30, 2022.  

178. Jānis Anmanis. Ikars. a/e, 35x40, 2017.  179. Jānis Purcens. Pirmais solis.. a/e, 35x40, 2017.

 

         

180. Jānis Purcens. Paēdis padzēris 74. a/e, 50x50, 2008.  181. Jānis Purcens. Paēdis padzēris 122. a/e, 50x50, 2008.

182. Roberts Muzis. Nokalnes. a/e, 45x54, 2003.  183. Roberts Muzis. Ligzda. a/e, 63x47, 2011.

 

     

184. Roberts Muzis. Zaļā zeme. a/e, a/e, 30x60, 2010.    185. Aiva Žūriņa. Asni. p/z, 90x60, 2017. 

186. Jānis Ziņģītis. Mākoņu atspulgi. a/e, 70x100, 2012.

 

      

187. Jānis Ziņģītis. No bebru mājām. a/e, 60x80, 2015.   188. Jānis Ziņģītis. Iela. a/e, 60x80, 2014.       189. Jānis Ziņģītis. Ievas. a/e, 60x80, 2021

 

        

190. Jānis Ziņģītis. Jūra. a/e, 60x80, 2019.  191. Normunds Brasliņš. Puķes. 80x75. 2016. 

192. Edvards Grūbe. Klusums. 81x100, 2022.   193. Kārlis Dobrājs. Bumbieri. 45x60, Bumbieri.

 

         

194. Biruta Baumane. Virtuve. a/e, 90x100, 1979.   195. Biruta Baumane. Gulošā. a/e, 80x100, 1986. 

196. Biruta Baumane. Zaļā klusā daba. a/e, 52x51, 1978.

 

             

197.  Biruta Baumane.Ķirbis. a/e, 50x50, 1978.   198. Biruta Baumane. Rivjēra. a/e, 50x50, 1997.  199. Sarmīte Caune. Parīze. a/e, 100x80, 2022.

200. Sarmīte Caune.. Vakara saule. a/a,  90x120, 2022.

 

     

201. Aldis Dobenbergs. Suņu gaudas. a/e, 65x732020.   202. Aldis Dobenbergs. Izbīlis. a/e, 80x60, 2016. 

203. Aldis Dobenbergs. Mans rīts. a/e, 80x60, 2023.   204. Kaspars Perskis. Pastaiga. a/e, 50x60, 2023.

 

        

205.  Kaspars Perskis. Septembris. a/e, 70x80, 2022.   206.  Kaspars Perskis. Cietēja. a/e, Cietēja.  a/e, 70x50, 2023. 

207. Neonilla Medvedeva. Krāslavas māja. a/e, 40x42, 20232.  208. Neonilla Medvedeva. Dzeltenā istaba. a/e, 41x40, 2008.

 

        

209. Neonilla Medvedeva. Parīzes klosterī. a/e, 40x46, 2008.   210. Neonilla Medvedeva. Skolas ēdnīca. a/e, 45x45, 2021. 

211. Neonilla Medvedeva. Māja "Viļāki". a/e, 35x37, 2021.  212.  Neonilla Medvedeva. Brīvības saturs. a/e, 100x120, 2020. 

 

         

213. Neonilla Medvedeva. Pieminekļa atklāšana. a/e, 80x120, 2015.   214. Aldis Dobenbergs. Grēksūdze. a/e, 70x100, 2012. 

215. Aldis Dobenbergs. Stieple, miets un lupata. a/e, 107x148, 2019.

 

                   

216. Tatjana Semane. Next! a/e, 65x54, 2009.   217. Andris Biezbārdis. Klauns. a/e, 80x60, 2023.  

218. Andris Biezbārdis. Solveigas māja pavasarī. a/e, 80x60, 2023.  219. Elmārs Orniņš. Pastaiga. a/e, 90x100, 2023. 

 

           

220. Gunta Kalcere. Pilsētas mala. a/e, 90x90, 2023.   221. Zigurds Poļikovs. Klusā daba. a/e, 100x80, 2022. 

222. Guna Millersone. Paldies Čurļonim I. a/e, 80x100, 2015.   223. Guna Millersone. Paldies Čurļonim II. a/e, 80x60, 2015. 

 

         

224. Andris Vītols. Četras dienas bez sniega un gulbjiem. a/a, 120x90, 2022.  225.Māris Čačka. GL. a/e, 100x100, 2022.

226. Māris Čačka. MMA. a/e, 100x100, 2022.  227. Māris Čačka. BG. a/e, 100x100, 2022.

 

       

228. Māris Čačka. HAZZE. a/e, 1--x107, 2022. 229. Jānis Urtāns. Pēc piecu gadu pauzes. a/e, 40,5x29,5, 2023.

230. Dace Saulīte. Digitālais pulkstenis. a/a, 60x80, 2023.   231. Dace Saulīte. Rītausma. a/a, 60x70, 2023.

 

       

232. Dace Saulīte. Austras koki. a/a, 60x80, 2023.   233. Dace Saulīte. Laimas tuvumā. a/a, 60x80, 2023. 

234.  Dace Saulīte. Ūsiņa zīme. a/a, 18x30, 2023.   235. Dace Saulīte. Mēness zīme.  a/a, 18x30, 2023. 

 

             

236. Dace Saulīte. Akas zīme. a/a, 18x30, 2023.  237.  Dace Saulīte. Zvaigznes zīme. a/a, 18x13, 2023.  

238. Sarmīte Caune. Pēc lietus. a/a, 100x100, 2022.   239.  Maija Tabaka. Māja kalnā. a/e, 190x160.

 

       

Maija Tabaka. Māja kalnā. Fragmenti.

 

                

240. Uldis Čamans. Tāds laiks. a/e, 150x150, 2023.     Uldis Čamans. Tāds laiks. Fragmenti

 

       

241. Uldis Čamans. Atlikums. a/e, 150x200.                    Uldis Čamans. Atlikums. Fragmenti

 

       

Uldis Čamans. Atlikums. Fragmenti    242.Ruta Štelmahere. Smaržu putekļi, a/e,60x80,2022.   243.Ruta Štelmahere. Vasara ar pienu. a/e,40x50,2023.

 

        

244. Neonilla Medvedeva. Skolas ēdnīca. a/e, 50x45, 2021.  245. Neonilla Medvedeva. Govs pļavā. 50x47, 2020, a/e.

246. Neonilla Medvedeva. Ukraiņu pagalms. a/e, 40x50, 2019.  247. Neonilla Medvedeva. Edvīns pie darba. a/e, 30x50, 2019.

 

         

248. Kristīne Markuss. Saknes. a/z, 30x40, 2017.  249. Kristīne Markuss. Kāposts. a/z, 30x40, 2017. 

250. Kristīne Markuss. Saknes. a/z, 30x40, 2017.

 

            

251.  Laima Eglīte. Klīstošās dvēseles. a/e, 120x100, 2021.  252. Maija Nora Tabaka. Pasaka. a/e, 119x100, 2009. 

253. Maija Nora Tabaka. Māsas. a/e, 90x80, 2011.  254. Laima Eglīte. Tviters. a/e, 100x80, 2012.  

255. Maija Nora Tabaka. Pasaules mala. a/e, 150x142, 2010.

 

            

256. Maija Nora Tabaka. Buršanās. a/e, 150x166, 2012.   257. Helēna Heonrihsone. Rīta vējš. a/e,146x114, 2006. 

258.  Uldis Čamans. Starpposms. a/e, 80x120, 2022.  259. Uldis Čamans. Cerība. a/e, 150x120, 2021. 

 

                    

Uldis Čamans. Cerība. Fragmenti.                    260. Neonilla Medvedeva. Busulis Krāslavā. a/e, 37x50, 2022.  

  

     

261. Neonilla Medvedeva. Raunas šķūnītis. a/e, 30x30, 2014.   262. Pauls Postažs. Ķirši. a/e, 40x60, 2014. 

263. Andris Vēzis. Porcelāns. 

 

        

264. Andris Vēzis. Porcelāns.        265.  Andris Vēzis. Porcelāns.     266. Andris Vēzis. Porcelāns.         267. Andris Vēzis. Porcelāns. 

 

           

268. Aldis Dobenbergs. Un debesis atvērās. a/e, 60x100, 2012.   269. Aldis Dobenbergs. Aizeju, lai atdzimtu. a/e, 80x100, 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par citām izstādēm lasiet sadaļā IZSTĀDES!

 

Galerija MANS'S,  BrīvībasTŠis tekŠo tekstu neizdzēsela 154, Jēkabpils, LV 5201.

Tālrunis: 652 31953, mob. tālr. 29470597. E-pasts:  manss@apollo.lv

 

 

webmaster