Inta Celmiņa,  Edvards Grūbe

Gaismas un tumsas spēles

2019. gada decembris  – 2020. gada marts

 

 

 

Kamēr pastāv gaisma, pastāv glezniecība - krāsai un formai ir iespējams uzplaiksnīt visneiedomājamākajos veidos, kurus mākslinieks, savu gleznu veidojot, iecerējis vai kuri radušies negaidītā un nebeidzamā spēlē ar tēmu, tehniskajiem paņēmieniem un kompozīciju.
 

Mākslinieku Intas Celmiņas un Edvarda Grūbes izraudzītais nosaukums izstādei galerijā "Mans's"  pirmajā mirklī var šķist nenopietns un rotaļīgs. Tomēr, nenovienkāršojot spēles jēdziena nozīmi tā šaurākajā pakāpē un katram iedomājoties savu dzīves ceļu un uztveri par notiekošo, jāatzīst - mēs esam vienas lielas spēles dalībnieki, un kāpēc gan arī mākslas procesu nevarētu saukt par spēli? Šīs spēles iznākumu zina tikai paši tajā iesaistītie, bet mēs redzam patstāvīgus mākslas darbus, kuros atklājas pieredze un katra mākslinieka atšķirīgais un arī kopīgais glezniecībā.
 

Nenoliedzami, gan Inta Celmiņa, gan Edvards Grūbe ir Latvijas glezniecības virtuozi un Latvijas 20. un 21. gadsimta glezniecības tradīciju veidotāji, kuri paliek uzticīgi glezniecības pamatuzdevumiem vēl šodien un kuru tēmu pamatvērtības ir meklējamas dabā, gaismas un tumsas saspēlē. Māksliniece Inta Celmiņa atklāj, ka izstāde ir veltīta kontrastiem dabā un glezniecībā, kas rosina saskatīt krāsas triumfējošo spēku un nianses un ļauj izteikt dažādas noskaņas, kā arī uzvest pašu sacerētas izrādes par kādu no mūsu tēmām ar nodomu piesaistīt skatītājus. Gaisma ir Edvarda Grūbes gleznu centrālā figūra - majestātiska un nopietna. Savukārt Intas Celmiņas gaisma ir kā zibšņi noslēpumainā tumsā. Darbu vienotājs ir mūsu kopējā izpratne par glezniecības uzdevumiem.

Inta Celmiņa ir dzimusi 1946. gada 7. janvārī Rīgā. 1964. gadā absolvējusi Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu, no 1964. līdz 1969. gadam studējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Pedagoģijas nodaļā. 2001. gadā iegūts mākslas maģistra grāds Latvijas mākslas akadēmijā. Izstādēs piedalās kopš 1969. gada. Kopš 1976. gada ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre. Sarīkojusi vairāk nekā 25 personālizstādes Latvijā un ārvalstīs, bijusi neskaitāmu grupu izstāžu dalībniece. Mākslinieces darbi atrodami nozīmīgās ārvalstu un Latvijas muzeju kolekcijās un privātkolekcijās.
 

Edvards Grūbe ir dzimis 1935. gada 3. novembrī Rīgā. 1946. gadā skolas gaitas turpinājis Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolas 6. klasē, kuru kā skolas pirmā izlaiduma absolvents pabeidzis 1955. gadā un uzsācis studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā. Kopš 1967. gada ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. Kopš 1992. gada - mākslas maģistrs. Kopš 1974. gada sarīkojis vairāk nekā 25 personālizstādes, bijis neskaitāmu grupas izstāžu dalībnieks gan Latvijā, gan ārvalstīs. Edvarda Grūbes darbi veido nozīmīgu glezniecības kolekcijas daļu Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un Latvijas Mākstinieku savienības muzejā. Tie atrodami arī Krievijas, Lietuvas un Vācijas muzeju kolekcijās kā arī Latvijas un ārvalstu privātkolekcijās.
Nepārvērtējams ir abu mākslinieku ieguldījums jaunās mākslinieku paaudzes izaugsmē, jo atšķirīgos laikos un mākslas institūcijās abi ir veikuši aktīvu mākslas izglītības darbu.

Māris Čačka

 

Ieskats izstādē

 

                      

 

                      

 

             

 

          

 

         

 

          

 

            

 

     

 

        

 

     

 

               

 

                  

 

        

 

       

 

 

 

 

Inta Celmiņa. Gleznas

 

        

1. Maijs. a/e, 2014., 146x162                  2. Katedrāle. a/e, 2018, 146x162.              3. Pārklāšanās. a/e, 2019. 146x162.

        

4. Ūdens. a/e, 2018. 146x162             5. Sauciens. a/e, 2012., 146x114     6. Nakts. a/e, 2016., 162x97  

                                                                                                                   7. Tumsas pārrāvums, a/e, 2018. 146x89

           

8. Baltā. a/e, 2011, 130x89    9.Noskaņa. a/e, 2018, 111x146   10.Pilsēta ziemā. 2019., a/e, 114x146

                                                                                                          11.Patstāvība. a/e, 2017., 116x97

         

12.Maijs. a/e, 2014, 104x116            13. Atspīdums. a/e, 2018, 97x116                 14. Ainava. a/e, 2018., 97x116

         

15.Jūra. a/e3, 2013, 97x130           16.Domātājs. a/e, 2019., 100x72,   17. Mēness aptumsums. 2018., a/e, 100x80

                                                                                                                      18. Migla. a/e, 2018., 100x80

          

19.Eņģelis. a/e, 2011, 100x50   20. Burvis. a/e, 2018, 100x50   21. Pūķis. a/e, 2018., 100x50

                                                                            22. Jupis. a/e, 2018., 100x50.   23.Tēls. a/e, 2014, 95x58

         

24. Atgriezties. a/e, 2019, 90x80    25.Mēness. a/e, 2019, 92x73    26. Princese. a/e, 2018., 85x57

                                                                                                             27.Zelta Rudens. a/e, 2019, 80x100

            

28.Princese. a/e, 2019. 80x60    29.Pavasaris. a/e, 2014, 81x116       30. Abas puses. a/e, 2015, 81x54

                                                                                                                    31.Saulīte. a/e2010, 90x60

          

32.Saulespuķes. a/e, 2019, 90x60    33. Rozes. a/e, 2019, 85x57.   34.Ceriņi. a/e, 2019, 90x70  

                                                                                                                35. Mēness. a/e, 2014., 55x44

 

 

 

 

Edvards Grūbe. Gleznas

 

         

1. Durvis. a/e, 2016, 162x146      2. Pavasaris. a/e, 2019. 146x162                      3. Nosakaņa. a/e, 2019, 130x162

         

4.Konsonanse. a/e, 2018, 130x162     5. Horiszonts. a/e, 2016, 114x146      6. Saules gaisma. a/e. 2018, 114x146

                  

7.Stihija. a/e, 2016. 130x146                                8.Motīvs. a/e, 2013, 146x114                  9. Arka. a/e, 2018. 146x114

                   

10.Gultas gals. a/e, 2015, 116x104     11. Vakara saule. a/e, 2011, 120x100.   12.Ķirbji. a/e, 2010, 104x116

        

13.Saspēle. a/e, 2014., 104x116        14.Maize. a/e, 2015, 97x130                          15.Mākonis. a/e, 2018, 90x130

               

16.Ķirbji. a/e, 2015., 89x116    17.Vakara skaņas. a/e, 2015, 89x116   18.Saulespuķes. a/e, 2008, 92x83

                                                                                                                  19. Taure. a/e, 2012., 97x116

            

20.Logs. a/e, 2019, 100x100    21.Saulespuķes. a/e, 2019, 80x70   22.Sarkana gaisma. a/e, 2012, 130x89

                                                                                                                       23.Klusums. a/e, 2002., 80x100

           

24.Vijoles motīvs. a/e, 2013.,m 81x116   25.Noskaņa. a/e, 2019., 89x100.    26.Zelta rudens 2019.80x70

                                                                                                                           27. Zelta rudens. 2019, 80x70

     

28.Lauskas. 2004., 65x83.                    29. Maize. 2014. 60x80                                       30. Rozes. 2015. 60x60