Jānis Anmanis

 

       

Pavasaris. a/e, 30x40, 2015.                  Noskaņa. a/e, 40x45, 2012.                  Vakara saule. a/e, 40x45, 2014.

            

Ainava. k/e, 30x34, 2012.                         Vakara saulē. k/e, 26x45, 2014.                    Pavasaris. k/e, 34x42, 2015.

       

Elēģija. k/e, 40x50, 2015.                 Ziema. k/e, 37x47, 2015.                      Klusā ziema. k/e, 48x85, 2015.

           

Ainava ar eņģeli. 40x60,2015.                                           Noskaņa.30x40,2012.                                                Sidraba nakts.30x40,2013.

 

        

 Noskaņa.15x20,2012                                     Satikšanās.60x80,2014.

       

 

   

 

             Jānis Anmanis. Ilgas   Jānis Anmanis. Klusā daba ar kausu

Kl. daba ar putniem.            Senais tilts

 Jānis Anmanis. Ainava Jānis Anmanis. Ainava Jānis Anmanis. Klusā daba  Jānis Anmanis. Vecrīga  Jānis Anmanis. Ainava

Jānis Anmanis. Nakts vīzija      Jānis Anmanis. Sidrabaina diena      Jānis Anmanis. Baltā Vecrīga      Jānis Anmanis. Virsaitis    

              

       

             

             

               

         Jānis Anmanis. Miniatūra I  Jānis Anmanis. Miniatūra IV  Jānis Anmanis. Miniatūra V

 Jānis Anmanis. Eņģeļa atgriešanās     Jānis Anmanis. Zaļā Latgale     Jānis Anmanis. Brīvība - zirgs      Jānis Anmanis. Miniatūra IV      Jānis Anmanis. Miniatūra  III   Jānis Anmanis. Miniatūra II  

  Jānis Anmanis. Baltās mājas vīzija    Jānis Anmanis. Miniatūra XI      Jānis Anmanis. Miniatūra XII        Jānis Anmanis. Baltā Vecrīga   Jānis Anmanis. Skan  mīlestības balss

  Jānis Anmanis. Tautumeita