Pēdējā atjaunošana 18.04.2005

  Galerija MANS'S,  Brīvības iela 154, Jēkabpils, LV 5201.

 

Tālrunis: 652 31953, mob. tālr. 29470597. E-pasts:  manss@apollo.lv

 

    

Galerija MANS'S dibināta 1991. gadā un tā bija viena no pirmajām privātajām galerijām Latvijā.

Šajā laikā noorganizētas vairāk nekā 200 glezniecības, tekstilmākslas, grāmatu ilustrāciju, ex-libris un lietišķās  mākslas izstādes.

Galerijas direktors un mākslinieks Uldis Čamans  ir organizējis un ar saviem darbiem pats piedalījies latviešu modernās mākslas izstādēs Vācijā, Dānijā, Beļģijā, Itālijā, Nīderlandē, Spānijā, Krievijā,  Lietuvā un Igaunijā.

Galerija ir Latvijas Galeriju asociācijas biedre un tās darbība tiek regulāri atspoguļots izdevumā "Galeriju ceļvedis".

Plašās telpas ļauj iekārtot vērienīgas izstādes ar daudzu autoru piedalīšanos. Te regulāri tiek izstādīti ne tikai vietējo, bet arī Latvijā plaši pazīstamu un ārzemju mākslinieku darbi.

Ilggadēja sadarbība galerijai MANS'S ir ar Valsts mākslas muzeju "Arsenāls, Rokišķu (Lietuva) muzeju, galerijām "Laipa" (Valmiera), galeriju "Birkenfelds" (Rīga) un Dusetu mākslas galeriju (Lietuva), Jēkabpils domi un Jēkabpils rajona padomi, kā arī Jēkabpils Mākslas skolu.

Galerijā labprāt ciemojas gan ārzemju tūristi, gan oficiālie pilsētas viesi. 13 darbības gados tās darbinieki ir pierādījuši, ka arī provinces pilsētā  šāda galerija var sekmīgi darboties un attīstīties.

 

Galerijas vēsture fotogrāfijās

Jāņa Anmaņa personālizstādes atklāšana

Irinas Kovnackas personālizstādes atklāšanā

Vācu mākslinieki Dīters un Rozvita Pentceki

Džemma Skulme parakstās viesu grāmatā

Gleznotāja Vija Maldupe ar meitām personālizstādes atklāšanā

Mākslas zinātniece Sarmīte Sīle veidojot raidījumu "Vernisāža"

Gleznotāja Ilze Avotiņa ar meitām atklājot personālizstādi

Maija Tabaka personālizstādes atklāšanā

Nozīmīgākās izstādes

 • Lielā vasaras izstāde (1992-2004)

 • "Pompejas suns II". J. Zvirbuļa personālizstāde (2004)

 • "Dimensiju pieklājība". Jēkabpils mākslinieku grupas izstāde (U. Čamans, Z. Bārbals, R. Štelmahere,  S. Mālniece D. Lukstiņa u.c.) (2004)

 • Pedera Stougora (Dānija) personālizstāde (2003)

 • Līga Silniece (Zviedrija). Gleznas (2003)

 • Astas Keraitienes (Lietuva) personālizstāde (2003)

 • Irina Kovnacka (ASV). Gleznas (2003)

 • Inta Celmiņa un Eduards Grūbe. Gleznas (2002)

 • Helēna un Ivars Heinrihsoni. Gleznas (2001)

 • "Iepazīšanās". Dusetu (Lietuva) mākslinieku grupas izstāde  (E. Raugs, R. Dainiene, R. Pupelis,             R. Pučeks) (2001)

 • Jāņa Anmaņa personālizstāde (2001)

 • Daigas Lapsas personālizstāde (2000)

 • "Bezgalīgā pasaule". Hortenzijas Hoetsjanas (Igaunija) personālizstāde (1999)

 • Aizkraukles mākslinieku grupas izstāde (A. Dobenbergs, T. Kalvišķe u.c.)  (1999)

 • "Piezīmes sajūtām. U. Čamans. Gleznas (1999)

 • Jēkabpils mākslinieku grupas izstāde (R. Štelmahere, Z. Bārbals, U. Čamans  u.c.) (1999)

 • Ligitas Caunes personālizstāde (1998)

 • "Mirkļa piezemēšanās". U. Čamans. Gleznas (1998)

 • Latviešu tekstilmākslas izstāde (50 autori) (1997)

 • Juris Jurjāns. Gleznas (1997)

 • Vita Merca. Gleznas (1996)

 • Rigmora Gammelgarde (Dānija). Rokdarbi (1996)

 • Daces Lapiņas personālizstāde (1996)

 • Līga Purmale. Gleznas (1995)

 • Lilita Postaža. Gleznas un gobelēni (1995)

 • Henrija Klēbaha personālizstāde (1995)

 • "Piedzēries kuģis" Mākslinieku grupas izstāde (Ī. Rozentāle, B. Sprance, I. Neilande, H. Jaksone) (1994)

 • Ilzes Avotiņas personālizstāde un meitu darbu izstāde (1994)

 • Vijas Maldupes personālizstāde un meitu darbu izstāde (1994)

 • "Akts" J. Ģermanis, A. Ģērmanis, L. Mūrnieks, G. Smilgina, O. Grūbe, L. Kainaize, A. Melbārzdis, O. Jaunarājs u.c.) (1994)

 • Ligita Caune. Akvareļi. (1993)

 • J. Pīgoznis un I. Vecozols. Gleznas (1993)

 • Maija Tabaka. Gleznas (1993)

 • Džemma un Marta Skulmes. Gleznas un akvareļi (1993)

 • Voldemārs un Olga Voguļi. Keramika (1993)

 • Edītes Krastenbergas personālizstāde (1992)

 • Rūdolfs Bērziņš. Gleznas (1992)

 • Akts. Rīgas mākslinieku grupas izstāde (1992)

 • UxI2+S... Jēkabpils jauno mākslinieku grupas izstāde


 

webmaster