Sanri

 

        

Komunikācija. a/e, 80x100, 2017.            Komunikācija ir atslēga. a/e, 100x80, 2017.