Kārlis Siliņš

 

     

Rudens ceļš. 2018., a/e, 125x125.  

 

            

Vakara saule. a/e, 20x20, 2017.    Vakars. a/e, 23x23, 2017.            Vakars. a/e, 20x20, 2017.                  Romā. a/e, 110x110, 2011.  

 

    

                   

            

  Vējš un lauks. 50x60,a/e,2014.                                Rozā  lauks vējainā dienā. 125z125, a/e, 2015

 

            Kārlis Siliņš. Vējaina diena          Kārlis Siliņš. Pagalms            Kārlis Siliņš. Ausma un Rītavējš

Mazpilsētas krodziņš. a/e, 40x40, 2011.

Kārlis Siliņš. Agrs rīts, lidojot ar balonu        Kārlis Siliņš. Agrs rīts, lidojot ar balonu (fragments)        Kārlis Siliņš. Agrs rīts, lidojot ar balonu (fragments)           Kārlis Siliņš. Pavasara blūzs

         

   Kārlis Siliņš.