Džemma Skulme

 

           

Dž.Skulme. Putniņš. 120x100, a/e,2016.    Lampa, 120x100,a/e,2015.           Meitene. 120x100,a/e,2016.

                 

 Klusā daba. 80x100, a/e,2015                                        Modele. 80x100.a/e,2015.                                                      Vasara pagājusi. 100x80,a/e,2013

     

Gājums.                                 Gājums. Fragmenti

 

Džemma Skulme. Sarkans  Dž. Skulme. Rozā modelis.    Dž. Skulme. Rozā modelis (fragments)   Džemma Skulme. Manas kariatīdes  Džemma Skulme. Manas kariatīdes (fragments)

 

Džemma Skulme. Manas kariatīdes (fragments)           Džemma Skulme. Manas kariatīdes (fragments)          Džemma Skulme. Manas kariatīdes           Džemma Skulme. Manas kariatīdes (fragments)

 

Džemma Skulme. Modelis II                Džemma Skulme. Modele I                   Džemma Skulme. Modele I (fragments)

Džemma Skulme.Tautasdziesma            Džemma Skulme.Tautasdziesma (fragments)        Džemma Skulme.Kariatīde - Rucava         Džemma Skulme Vēstures piezīmes (fragments)

Džemma Skulme.Vēstures piezīmes    Džemma Skulme. Kariatīde - Putnu biedēklis                                      

Džemma Skulme. Improvizācija par Velaskēza tēmu      Džemma Skulme. Karietīdes V       Džemma Skulme. Karietīdes IV      Džemma Skulme. Karietīdes III       Džemma Skulme. Karietīdes II      Džemma Skulme. Karietīdes I    Džemma Skulme. Pastorāle    

Džemma Skulme. Noslēpumainā          Džemma Skulme. Noslēpums          Džemma Skulme. Sagaidītāja           Džemma Skulme. Variācija        Džemma Skulme. Tautas motīvs