Aleksandrs Štrāls

 

Valdis ar mežragu     Daugava pie Sēlpils     Valdis pie Daugavas     Ceļmalā    Pavasarī

Valdis pie akmens       Zirgi       Plostnieki       Šķūnīši      Valdis

Meža darbos       Meža darbos (fragments)         Dadži         Agrs pavasaris       Skaidienā

Rudzu statņi       Valdis ar Jāni krastā       Valdiņš       Rita       Tulpes

 Vingrotāji   Sveķēlis    Fantāzija   Daugava   Līgiņa  Līgas laime

Mēnesnīca      Pūtējs      Janiņš      Līgiņa      Malēji      Sīpoliņi piesaulē

Valdis       Vasaras vakars        Rita ar Valdi        Brālis Kārlis        Rakstnieks Akuraters

Virzas portrets   Šteplers   Tēlnieks Jēkabsons   Enna   Austra   Rokdarbnieces (skice)   Valdis

Pavasaris       Pavasaris (fragments)       Pavasris        Valdis un Rita      Elkšņu tēvs

         Egle        Ceriņi        Kartupeļu lauks        Daugavas dzeltenās klintis

Ziema      Pašportrets